Steg 1 av 46

Sprickor höger och vänster sida vid övergång mellan durk och skrovsida framför stuvutrymme. Sprickorna tidigare lagade med tveksamt spackel.

Steg 2 av 46

Visar höger spricka före och efter slipning.

Steg 3 av 46

Visar höger spricka före och efter slipning.

Steg 4 av 46

Visat vänster spricka före och efter slipning.

Steg 5 av 46

Visat vänster spricka före och efter slipning.

Steg 6 av 46

Båda sidor slipade.

Steg 7 av 46

Vid reparationen har vi två typer av armeringsmattor att välja mellan, glasfiberväv och glasfibermatta.

Steg 8 av 46

Glasfiberväven är överst i bild och vävs av glasfibertråd, glasfibermattan är underst och består av huggen glasfibertråd jämt fördelad över ytan, sammanbundna med pulver eller emulsionsbindemedel. Glasfiberväven är vesäntligt mycket dyrare än mattan men smidigare att arbeta med oc ´h ger en slätare yta vilket ger mindre efterbearbetning. Styrkan i jämförbara laminat blir bättre med väv.

Glashalt, vikt% Densitet Draghåll, fasthet, Kp/mm2 Tryckhåll, fasthet, Kp/mm2 Böjhåll, fasthet, Kp/mm2
Polyester/glasfiberväv 55 1,7 35 25 42
Polyester/glasfibermatta 30 1,4 11 14 18

Steg 9 av 46

Fiberfix polyesterplast är omättad polyester det vill säga innehåller kemiska reaktiva grupper vilka under lämpliga betingelser kan bringas till övergång från flytande till fast tillstånd, alltså härda.

Steg 10 av 46

Fiberfix flytande härdare för polyester levereras i små förpackningar där mätkopp ingår.

Steg 11 av 46

Fiberfix flytande härdare för polyester kan levereras i större förpackning och då rekommenderas Fiberfix härdarflaska med mätglas.

Steg 12 av 46

Vi fuktar en trasa med aceton och torkar rent där vi skall laminera, tänk på att använda ren aceton.

Steg 13 av 46

Vi fuktar en trasa med aceton och torkar rent där vi skall laminera, tänk på att använda ren aceton.

Steg 14 av 46

Klipp till glasfiberväv för 2 lager till båda sidor, har valt väv för att få slätare yta samt stryka utan att behöva bygga för många lager.

Steg 15 av 46

Häll inte upp mer polyester än vad som går åt till tänkt lagning.

Steg 16 av 46

Mät upp härdare med mätkopp eller flaska med mätrör ta 2% härdare till mängden polyester.

Steg 17 av 46

häll härdaren i polyestern och rör om noga, rör utifrån kanten mot mitten Några faktorer som påverkar gelning och härdningstider. 1. Härdartillsats Låg tillsats ger lång geltid. Otillräcklig mängd leder till underhärdning vilket ger ett mjukt laminat. För tillräcklig säkerhet bör en tillsats av 2% användas. 2.Arbetstemperatur Låg temperatur ger lång geltid. härdning under 15 grader celsius skall alltid undvikas på grund av risk för underhärdning. Sträva efter att hålla arbetstemperaturen vi d cirka 18 grader celsius. Vid arbete utomhus undvik direkt solljus då det accelererar gelningen. 3.Mängden polyester Större mängder polyester och större skikttjocklek förkortar geltiden, t.e.x kan nämnas att en 20-30mm kub härdar snabbare än ett 2-3mm tjockt laminat vid samma tillsats av härdare. 4. Fyllmedel Används fyllmedel t.e.x talk eller microballonger förlängs geltiden, tänk även på att beräkna härdartillsatsen på mängden polyestern inte totala mängden med fyllmedel. Uthärdning efter gelning kan snabbas upp med förhöjd temperatur med värmefläkt vilket även ger luftväxling, gå helst inte över 35 grader celsius .innan polyestern blandas, klipp till glasfibermattorna som behövs. Räkna med att 300-450 grams mattor bygger cirka 0,8-1mm per lager. Ha som tumregel att till 300-450grams glasfibermattor åtgår 0,7-1,1 kg polyester per kvm 300gram och 450gram som beteckning glasmattor och vävar står för vikt per kvm.

Steg 18 av 46

Vät ytan som skall täckas av väven med polyester.

Steg 19 av 46

Placera första lagret väv på den våta ytan.

Steg 20 av 46

Pensla väven med polyester.

Steg 21 av 46

Polyestern inarbetad i glasväven.

Steg 22 av 46

På det första lagret lägger vi andra lagret glasväv, vi kör vått i vått.

Steg 23 av 46

Pensla väven med polyester.

Steg 24 av 46

Arbeta in polyestern med pensel och var noga med att få bort all luft.

Steg 25 av 46

Skulle det vara svårt att få ut luften ur laminatet med pensel använd då aluminium roller.

Steg 26 av 46

På vänster sida upprepar vi processen, vät ytan med polyester.

Steg 27 av 46

Placera första lagret glasväv på den våta ytan.

Steg 28 av 46

Pensla väven med polyester.

Steg 29 av 46

Polyestern inarbetad i glasväven.

Steg 30 av 46

På det våta första lagret lägger vi andra lagret glasväv, vått i vått.

Steg 31 av 46

Pensla väven med polyester.

Steg 32 av 46

Arbeta in polyestern med penseln och var extra noga att få bort all luft i vecket.

Steg 33 av 46

Nu är båda sidor laminerade och nu får det härda.

Steg 34 av 46

Hela inner skrovet tvättas med klorin och skölj efter med rent vatten.

Steg 35 av 46

Ta ett grovt sandpapper t.ex 80 korn och dra av eventuella vassa toppar sedan torkar vi av innerskrovet med en trasa fuktas med aceton, använd endast ren aceton.

Steg 36 av 46

Vi stryker hela innerskrovet med topcoat för att imnska risken för att vatten skall tränga in i laminatet.

Steg 37 av 46

Topcoat är gelcoat med vaxlösning så har man gelcoat och vaxlösning kan man själv blanda till topcoat annars finns topcoat i dom flesta kulörer.

Steg 38 av 46

Topcoat är gelcoat med vaxlösning så har man gelcoat och vaxlösning kan man själv blanda till topcoat annars finns topcoat i dom flesta kulörer.

Steg 39 av 46

Häll upp den mängd topcoat som kommer att gå åt, räkna med att åtgången är 400 till 600 gram per kvadratmeter. Dela upp i flera blandkoppar och blanda härdare efter hand och fyll på rollertråget, då minskar risken att det härdar ifrån oss.

Steg 40 av 46

Blanda härdare och topcoat gå helst inte över 2% hädare, tänk på att topcoat gelar snabbare än polyester.

Steg 41 av 46

Rör om noggrant och tänk på att röra från kanterna in mot mitten.

Steg 42 av 46

Topcoaten kan påföras med pensel eller som i det här daller med roller, då skitet skall vara ganska tjockt ca 0,5mm bör man helst ha en lammskinnsroller eller annan roller som för med sig bra mängd topcoat men inte släpper ludd. När vi använder roller häll upp topcoaten i ett rollertråg.

Steg 43 av 46

Lägg på ymnigt så det täcker utan porer.

Steg 44 av 46

Lägg på ymnigt så det täcker utan porer.

Steg 45 av 46

Hela innerskrovet är nu topcoaterat.

Steg 46 av 46

Hela innerskrovet är nu topcoaterat.