Steg 1 av 90

Dubbelbottnad roddbåt sönderslagen i storm har sedan blivit liggande.

Steg 2 av 90

Efter rengöring av utsida visar sig betydande krosskador och skavskador.

Steg 3 av 90

Ovansidan uppvisar även den liknande flora av skador.

Steg 4 av 90

Vid närmare avsyning av botten framkommer uppfläktgelcoat med laminatskikt.

Steg 5 av 90

Krosskada med laminatfläkning (delaminering)

Steg 6 av 90

Hål genom ytterskrov samt laminatfläkning runt om

Steg 7 av 90

Botten måste rensas för att få fram alla skador, verktyg som används är hammare och stämjärn för att få loss allt fläkt laminat, vinkelslip med grovskiva för att få bort all lös glasfiber samt slipa rent vid hål och djupare skavskador, slipmaskiner med 40-80 papper för att slipa över hela ytan och kunna konstatera att man hittat alla skador.

Steg 8 av 90

Botten rensad och alla skador frilagda.

Steg 9 av 90

Renslipat runt hål genom ytterskrov samt borttaget och slipat efter fläkt laminatskikt.

Steg 10 av 90

Renslipat vid skavmärke nästan genom ytterskrov samt slipat efter fläkt laminat.

Steg 11 av 90

Renslipat intill kölstock där gelcoat och ytterlaminat fläkts bort.

Steg 12 av 90

Samma som bild 11 med andra sidan.

Steg 13 av 90

I slaget mellan botten och skrovsida renslipat skavmärke som nästan är genom ytterskrov.

Steg 14 av 90

Vi börjar återställningen med hålet genom ytterskrovet. Ytan runt hålet frilagt från fläkt laminat, verktyg: hammare och stämjärn.

Steg 15 av 90

Ytan runt hålet slipad med slipmaskin och 80 papper, all lös glasfiber och polyester måste bort.

Steg 16 av 90

Ytan närmast hålet slipas med vinkelslip och grov skiva ned till rent oskadat material, och med en vinkel ner mot hålets kanter som motsvarar en yta runt hålet 12-25 gånger laminatets tjocklek.

Steg 17 av 90

Vid reparationen har vi två typer av armeringsmattor att välja mellan, glasfiberväv och glasfibermatta.

Steg 18 av 90

Glasfiberväven är överst i bild och vävs av glasfibertråd. Glasfibermattan är underst och består av huggen glasfibertråd jämt fördelad över ytan, sammanbundna med pulver eller emulsionsbindermedel. Glasfiberväven är vesäntligt mycket dyrare än mattan men smidigare att arbeta med och ger en slätare yta vilket ger mindre efterbearbetning. Styrkan i jämförbara laminat blir bättre med väv.

Glashalt, vikt% Densitet Draghåll, fasthet, Kp/mm2 Tryckhåll, fasthet, Kp/mm2 Böjhåll, fasthet, Kp/mm2
Polyester/glasfiberväv 55 1,7 35 25 42
Polyester/glasfibermatta 30 1,4 11 14 18

Steg 19 av 90

Fiberfix polyesterplast är omättad polyester det vill säga innehåller kemiska reaktiva grupper vilket under lämpliga betingelser kan bringas till övergång från flytande till fast tillstånd, alltså härda.

Steg 20 av 90

Fiberfix flytande härdare för polyester levereras i små förpackningar där mätkopp ingår.

Steg 21 av 90

Fiberfix flytande härdare för polyester kan levereras i större förpackning och då rekommenderas Fiberfix härdarflaska med mätglas.

Steg 22 av 90

Hålet är ca 15cm långt och ca 15mm brett och eftersom båten är dubbelbottnad måste det lagas utifrån, laminatet närmast hålet har slipats ner till nära noll för att ge plats åt nytt laminat.

Steg 23 av 90

Klipp till glasfiberväven för första skitet, låt väven gå några centimeter utanför hålet. Har valt väv för att få slätare yta samt styrka utan att behöva bygga för många lager.

Steg 24 av 90

Tvätta rent med aceton. OBS!!! använd aldrig den aceton som säljs för borttagning av nagellack då den innehåller olja vilket gör att polyester eller epoxi inte fäster. Använd ren aceton.

Steg 25 av 90

För att ge lite extra stöd så att glasfiberväven och polyestern inte säckar in i hålet för mycket använd gärna micropor sårtejp, finns att köpa på apotek och tejpen är kompatibel med polyester, detta fungerar bra när hålen inte är för stora.

Steg 26 av 90

Häll inte upp mer polyester än vad som går åt till tänkt lagning. Ha som tumregel att till 300-400grams glasfibermattor åtgår 0,7-1,1kg polyester per kvm.

Steg 27 av 90

Mät upp härdare med mätkopp eller mätrör ta 2% härdare till mängden polyester.

Steg 28 av 90

Häll härdaren i polyestern och rör om noga, rör utifrån kanten mot mitten. Några faktorer som påverkar gelning och härdningstider. 1. Härdartillsats Låg tillsats ger lång geltid. Otillräcklig mängd leder till underhärdning vilket ger ett mjukt laminat. För tillräcklig säkerhet bör en tillsats av 2% användas. 2. Arbetstemperatur Låg temperatur ger lång geltid. Härdning under 15 grader celsius skall alltid undvikas på grund av risk för underhärdning. Sträva efter att hålla arbetstemperaturen vid ca 18 grader celsius. Vid arbete utomhus undvik direkt solljus då det accelererar gelningen. 3. Mängden polyester Större mängder polyester och större skikttjocklek förkortar geltiden, t.ex kan nämnas att en 20-30mm kub härdar snabbare än ett 2-3mm tjockt laminat vid samma tillsats av härdare. 4. Fyllmedel Används fyllmedel t.ex talk eller microballonger förlängs geltiden, tänk även på att beräkna härdartillsatsen på mängden polyestern inte totala mängden fyllmedel. Uthärdning efter gelning kan snabbas upp med förhöjd temperatur med värmefläkt vilket även ger luftväxling, gå helst inte över 35 grader celsius. Innan polyestern blandas, klipp till glasfibermattorna som behövs. Räkna med att 300-450 grams mattor bygger cirka 0,8-1mm per lager. Ha som tumregel att till 300-450grams glasfibermattor åtgår 0,7-1,1 kg polyester per kvm 300gram och 450gram som beteckning glasmattor och vävar står för vikt per kvm.

Steg 29 av 90

Åter till reparationen av hålet, pensla polyester på ytan som täcks av glasväven som klipps till, pensla försiktigt på tejpen.

Steg 30 av 90

Placera glasväven över hålet i den våta polysetern.

Steg 31 av 90

Pensla glasväven med polyester, inte för mycket, bara så väven är genomvätt och luftfri. Var försiktig så att väven inte blir för tung och säckar ner i hålet.

Steg 32 av 90

Glasväven genomvätt och luftfri.

Steg 33 av 90

Låt första laminatet härda.

Steg 34 av 90

Första laminatet härdat.

Steg 35 av 90

Klipp till glasväv till resterande uppbyggnad i det här fallet 4st. Tänk på att göra varje lager väv någon centimeter större så vi får en utfasning och att varje lager får ett fäste på båtens laminat.

Steg 36 av 90

Rugga upp ytan på första laminatet med t.ex 80 korn sandpapper.

Steg 37 av 90

Torka rent med aceton, tänk på att endast använda ren aceton.

Steg 38 av 90

Mät upp härdare, kom ihåg 2%, blanda med polyestern.

Steg 39 av 90

Rör om noga och kom ihåg rör från kanten in mot mitten.

Steg 40 av 90

Vät ytan med polyester.

Steg 41 av 90

Placera glasväven i den våta polyestern.

Steg 42 av 90

Vät glasväven med polyestern så den blir luftfri.

Steg 43 av 90

Lägg följande lager glasväv vått i vått.

Steg 44 av 90

Låt varje lager suga upp överflödig polyester från underliggande lager innan vi penslar igen.

Steg 45 av 90

Nu är alla fyra lagren glasväv på plats och genomvätta.

Steg 46 av 90

Med en aluminium roller komprimerar vi vävskikten.

Steg 47 av 90

När all luft är borta mellan vävskikten är strukturen lite grov av aluminium rollern.

Steg 48 av 90

Släta ut rillorna som blir efter aluminium rollern med en pensel.

Steg 49 av 90

Låt härda.

Steg 50 av 90

När det härdat lägger vi en rätskiva över skadan och ser då att slaget som hålet var i inte är uppe i rätt nivå och bör formas rätt med spackel innan fortsatt lamineras.

Steg 51 av 90

Ett bra spackel kan vi blanda själv av polyester och mikroglasballonger.

Steg 52 av 90

Börja med att mäta upp 1 del polyester.

Steg 53 av 90

Mät sedan upp drygt 1 del mikroglasballonger.

Steg 54 av 90

Häll mikroglasballongerna i polyestern.

Steg 55 av 90

Rör om noggrant. Om det blir för löst så tillsätt mer mikroglasballonger eller tvärtom mer polyester, tänk på att massan måste vara så tjock att den går att forma och inte flyta ut.

Steg 56 av 90

Slipa ytan lätt så att spacklet får fäste.

Steg 57 av 90

Tvätta ytan med aceton (använd ren aceton)

Steg 58 av 90

Mät upp 2% härdare och tänk på att mängden härdare beräknas på polyestermängden och inte på mängden inklusive mikroglasballonger.

Steg 59 av 90

Häll härdaren över spacklet.

Steg 60 av 90

Rör om noggrant tänk att röra från kanten inåt.

Steg 61 av 90

Lägg på spacklet med en normalstor spackelspade så det är hanterbart.

Steg 62 av 90

Använd en större spackelspade eller rätskiva som når utanför skadan för att forma spacklet.

Steg 63 av 90

Finjustera med den mindre spackelspaden.

Steg 64 av 90

Efter att spacklet härdat slipa med 120 korns papper och slipkloss.

Steg 65 av 90

Forma till spacklet efter slagets form, använd gärna kloss som är större än skadan.

Steg 66 av 90

Det är bättre att slipa lite för mycket än för lite.

Steg 67 av 90

Om inte ytan på lagningen är i nivå med övriga skrovet, spackla och slipa igen.

Steg 68 av 90

Fukta en trasa eller torkpapper med aceton och torka den slipade ytan och använd endast ren aceton.

Steg 69 av 90

Runt hålet var ett laminatskikt uppfläkt.

Steg 70 av 90

Vi har slipat rent från allt löst laminat och hålet är reparerat. Vi skall nu laminera ett lager glasfiberväv över hela den fläkta ytan och då samtidigt får vi ett laminat över spacklet.

Steg 71 av 90

Vi fortsätter med glasfiberväv.

Steg 72 av 90

Vi börjar med att klippa till glasfiberväv som täcker hela den skadade ytan.

Steg 73 av 90

Häll upp den mängd polyester som kommer att gå åt, blanda med 2% härdare och rör om.

Steg 74 av 90

Pensla hela ytan som skall lamineras med polyester.

Steg 75 av 90

Placera glasfiberväven i den våta polyestern.

Steg 76 av 90

Vät glasfiberväven genom att pensla med polyester och arbeta med penseln så väven blir genomvätt och luftfri.

Steg 77 av 90

Hela ytan laminerad, över hållagning och fläkning runt hål.

Steg 78 av 90

Nu får lamineringen härda ut.

Steg 79 av 90

Slipa den laminerade ytan med 120 korns papper och slipkloss.

Steg 80 av 90

Fukta en trasa eller torkpapper med aceton och torka den slipade ytan.

Steg 81 av 90

Nu skall den laminerade ytan strykas med topcoat för att minska risken för att vatten skall tränga in i laminatet.

Steg 82 av 90

Topcoat är gelcoat med vaxlösning.

Steg 83 av 90

Har man gelcoat och vaxlösning kan man blanda topcoat annars finns färdig topcoat i de flesta kulörer.

Steg 84 av 90

Häll upp den mängd topcoat som kommer att gå åt i en blandkopp, räkna med att åtgången är 400 till 600 gram per kvadratmeter.

Steg 85 av 90

Blanda härdare och topcoat gå helst inte över 2% härdare, tänk på att topcoat gelar snabbare än polyester.

Steg 86 av 90

Rör om noggrant och tänk på att röra från kanterna in mot mitten.

Steg 87 av 90

Topcoaten kan påföras med pensel eller som i det här faller med roller. Eftersom skiktet skall vara ganska tjockt ca 0,5mm bör man helst ha lammskinnsroller eller annan roller som för med sig bra mängd topcoat men inte släpper ludd. När vi använder roller häll upp topcoaten i ett rollertråg.

Steg 88 av 90

Lägg på ymnigt.

Steg 89 av 90

Försök att få topcoaten att täcka på en rollning annars måste man slipa ordentligt innan andra skiktet då topcoat innehåller vax, alternativet är att stryka första skiktet med gelcoat.

Steg 90 av 90

När hela ytan är täckt med topcoat och inget av lagningen lyser igenom och ytan är porfri är lagningen klar.